Welkom op onze basisschool

Onze school een IKC!
Onze school is of maakt deel uit van een Integraal KindCentrum! In dit IKC hebben ook een kinderdagverblijf (KDV), een peuterspeelzaal (’t Klokhuis) en buitenschoolse opvang (BSO) een volwaardige plaats. Het is een voorziening voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Een goede combinatie van zorg-werk-onderwijs kan een belangrijke en positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van “onze” kinderen. Doel is niet alleen opvang, maar ook het stimuleren van een veelzijdige ontwikkeling. Door uit te gaan van een éénduidige leiding en van één kwaliteitsbeleid ontstaat een gezamenlijke cultuur waarbij pedagogische en didactische aanpak op elkaar afgestemd zijn. Niet het voorzieningenstelsel komt centraal te staan, maar het kind zelf! Persoonlijke aandacht en begeleiding op maat zijn daarbij belangrijke uitgangspunten! Kinderen, personeel en ouders zullen samen een prettige speel-, leer- en werkomgeving creëren. U kunt rekenen op ervaren en betrokken medewerkers, die voor een veilige en uitdagende omgeving zorgen. Daarnaast leveren wij graag onze bijdragen aan de begeleiding en de opvoeding, want wij zien onszelf daarvoor als uw partner.

Ons schoolgebouw is sinds augustus 2012 in gebruik genomen. We hebben de beschikking over 24 leslokalen, 2 speelzalen, voor elk leerjaar een leerplein, ruimtes voor zowel BSO als TSO (TussenSchoolse Opvang = overblijven), een techniek/handvaardigheidlokaal en ruimtes voor een peuterspeelzaal en 2 kinderdagverblijfgroepen. Tevens zijn er ruimtes, die dienst doen als spreekkamer of als kamer voor individuele leerlingbegeleiding. Voor de vieringen worden de speelzalen en de leerpleinen voor de groepen 2 en 3 omgebouwd tot theaterruimte. Het gehele gebouw is voorzien van een draadloos netwerk. Per leerjaar zijn mini-laptops beschikbaar. In de onderbouwgroepen worden tevens tablets gebruikt. De speelplaats heeft een duidelijk groen karakter is tevens voorzien van veel speelonderdelen, die aan de natuurlijke speelbehoeften van de kinderen ruimschoots voldoen. Er zijn aparte speelruimtes voor zowel het KDV en de PSZ, de onderbouw als de midden- plus bovenbouw. Tevens is er een verregaande vorm van samenwerking met De Nieuwe Muziekschool (DNM). Alle lessen van de ruim 300 leerlingen vinden plaats in ons schoolgebouw.