Welkom bij onze buitenschoolse opvang!

We heten u van harte welkom en hopen dat u en uw kind(eren) zich snel bij ons thuis zullen voelen. De BuitenSchoolse Opvang (BSO) is een onderdeel van het Integraal KindCentrum (IKC) De Kubus.

Buitenschoolse opvang De Kubus Buitenschoolse opvang(bso) bestaat bij ons uit, voorschoolse opvang (vso), naschoolse opvang (nso) en vakantieopvang. Of u nu van één, twee of alle drie van de mogelijkheden gebruik wilt maken, uw kind is altijd welkom.

We zetten het kind voorop Ieder kind heeft behoefte aan veiligheid, geborgenheid en genegenheid. Ieder kind wil gehoord en gezien worden, is nieuwsgierig en wil graag uitgedaagd worden. Ieder kind wil graag ruimte om zelf te ontdekken, zelf het tempo en de wijze van ontwikkelen te bepalen. Ieder kind wil zelf, maar ook samen met anderen de wereld ontdekken.

Daarom bieden we kinderen · een veilige basis, waar zij zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn, zich gerespecteerd en geaccepteerd voelen · de kans vaardigheden en kennis op te doen, die ze nodig hebben om nu en later, op school en in de samenleving, goed te kunnen functioneren · de kans om zich sociale vaardigheden eigen te maken. De groepsopvang (maximaal 20 kinderen per groep) biedt veel mogelijkheden om kinderen te leren zich in een ander te verplaatsen, met anderen rekening te houden, samen te werken en andere kinderen te helpen. We streven ernaar een verlengstuk van de thuissituatie te zijn. U, uw kind en de pedagogisch medewerker raken vertrouwd met elkaar door onze persoonlijke aandacht en begeleiding op maat. We hebben een cultuur waarbij pedagogiek en didactische aanpak op elkaar zijn afgestemd. Bekijk ook eens onze activiteiten!

Contact

Voor vragen, opmerkingen of suggesties over de BSO kunt u terecht bij onze pedagogisch medewerkers, of bij Hanna Heeremans, teamleider. We zijn telefonisch bereikbaar tijdens openingstijden via 0487-512750 en via email h.heeremans@spommaasenwaal.nl. Voor algemene informatie of vragen over uw overeenkomst kunt u op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur terecht bij de afdeling klantrelaties, 024-3822639 of klantrelaties@stichtingspom.nl
.
.
Vacatures
We zijn op zoek zijn naar invalkrachten voor het kinderdagverblijf en de bso. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanna Heeremans clustermanager kinderopvang. Via email: h.heeremans@spommaasenwaal.nl of via telefoonnummer 0487-512750.