Tussendoortjes en Lunch

Afspraken met betrekking tot tussendoortjes en lunch!

De afgelopen maanden hebben we met diverse geledingen gesproken over het tussendoortje en het middageten. Ook is de GGD bij deze gesprekken betrokken geweest. Duidelijk was voor iedereen dat we uit moeten gaan van een gezonder beleid. De onderzoeksverslagen van de GGD over overgewicht en gezonde voeding in onze regio zijn namelijk verontrustend.

We hebben 7 jaar geleden met diezelfde GGD een zgn. tussendoortjeslijst samengesteld. De diversiteit v.w.b. de meegebrachte etenswaren is echter enorm. Deze lijst was onvoldoende eenduidig bij het vaststellen wat wel of niet toelaatbaar is.

Op het KDV en bij de BSO is het gemeengoed dat er als tussendoortje fruit wordt gegeten. Ook nemen steeds meer kinderen fruit mee naar school als pauzehap. Een goede ontwikkeling!

Voor de zomervakantie hebben we al twee keer aangekondigd dat in het bovengenoemde wijzigingen zouden komen. Welnu, in samenspraak met de bovengenoemde geledingen gelden binnenkort de volgende afspraken:

In de ochtendpauze is toegestaan groente en fruit. Voor de lunch zijn dat groente, fruit en brood! Alle overige etenswaren worden ingenomen en aan het einde van de dag mee naar huis gegeven. Deze afspraken gaan in met ingang van dinsdag 11 november 2014 aanstaande.

Over het drinken zijn er ook andere gedachten, ideeën. Voor veranderingen hierin zijn ook aanpassingen in school (meer koelkasten bijvoorbeeld) wenselijk! Tot die tijd handhaven we de huidige afspraken!

Voor vragen over het bovenstaande kunt u zich wenden tot de teamleiders of de directeur!