Wie zijn wij!

Mogen wij ons als IKC De Kubus even voorstellen. IKC De Kubus een integraal Kind Centrum. Wat betekent dat nou?

In ons IKC hebben naast de basisschool ook een kinderdagverblijf (KDV), een peuterspeelzaal (’t Klokhuis) en buitenschoolse opvang (BSO) een volwaardige plaats. Het is een voorziening voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Een goede combinatie van zorg-werk-onderwijs kan een belangrijke en positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van “onze” kinderen. Doel is niet alleen opvang, maar ook het stimuleren van een veelzijdige ontwikkeling. Door uit te gaan van een éénduidige leiding en van één kwaliteitsbeleid ontstaat een gezamenlijke cultuur waarbij pedagogische en didactische aanpak op elkaar afgestemd zijn. Niet het voorzieningenstelsel komt centraal te staan, maar het kind zelf! Persoonlijke aandacht en begeleiding op maat zijn daarbij belangrijke uitgangspunten!

Ons IKC is sinds augustus 2012 in gebruik genomen. We hebben de beschikking over 24 leslokalen, 2 speelzalen, voor elk leerjaar een leerplein, ruimtes voor zowel BSO als TSO (TussenSchoolse Opvang = overblijven), een techniek/handvaardigheidlokaal en ruimtes voor een peuterspeelzaal en 2 kinderdagverblijfgroepen. Tevens zijn er ruimtes, die dienst doen als spreekkamer of als kamer voor individuele leerlingbegeleiding. De speelplaats heeft een duidelijk groen karakter is tevens voorzien van veel speelonderdelen, die aan de natuurlijke speelbehoeften van de kinderen ruimschoots voldoen. Er zijn aparte speelruimtes voor zowel het KDV en de PSZ, de onderbouw als de midden- plus bovenbouw.

UNICEF Kinderrechten
Een film van IKC De Kubus