0487 512 750 ikc@dekubus.nl

Het overblijven op IKC De Kubus

Op onze school bestaat de mogelijkheid om kinderen over te laten blijven. Dat kan 4 keer per week (woensdag niet).

Het overblijven op IKC De Kubus
Op onze school bestaat de mogelijkheid om kinderen over te laten blijven. Dat kan 4 keer per week (woensdag niet). Op dit moment werken er 28 overblijfmedewerkers op vaste dagen en zijn er nog een aantal invallers. De vaste medewerkers hebben allemaal één of meerdere cursussen gevolgd om het overblijven zo goed mogelijk te begeleiden. Ook zijn er een aantal medewerkers in het bezit van een EHBO en/of BHV diploma.
De kinderen blijven over op leerpleinen, in het technieklokaal, het BSO lokaal en de speelzaal.

Aan- en afmelden
De ouders kunnen hun kind uiterlijk de avond tevoren (zondag, maandag, woensdag en donderdag) aan- en afmelden tussen 18.00 uur en 20.00 uur bij Trudy de Heuvel. Dit kan telefonisch: 06-11511897 of via e-mailadres: overblijven@dekubus.nl ook tot 20.00 uur. Vraag bij de laatste mogelijkheid bovendien om een leesbevestiging. Wanneer u geen antwoord krijgt, kunt u ervan uitgaan dat de e-mail niet is aangekomen.
Geen berichten per SMS en niet via de app.
In geval van nood kan ’s morgens tussen 7.45 en 8.00 uur afgemeld worden (bijv. bij ziekte).
Buiten deze tijden zijn de overblijfouders niet bereikbaar.
Bij tijdige afmelding worden geen kosten in rekening gebracht.

Organisatie
In verband met de verantwoordelijkheid van de overblijfouders en de veiligheid van de kinderen zijn er regels opgesteld, die gelden tijdens het overblijven.

*het overblijven wordt constant begeleid door 1 of meer overblijfouders; bij minder dan 10 kinderen door 1, bij meer dan 10 door 2, enz.
*het overblijven is onderverdeeld in 8 groepen
*de kinderen brengen zelf brood, fruit en/of groente mee· de overblijfouders zorgen voor thee, halfvolle melk, sojamelk of water
*alle overige etenswaren zijn niet toegestaan
*meegebrachte flesjes of pakjes drinken van thuis zijn niet toegestaan (alleen in overleg bijv. bij een allergie)
*de kinderen eten gezamenlijk
*de kinderen verblijven onder toezicht, binnen en buiten
*de kinderen mogen kiezen of ze na het eten binnen of buiten willen spelen
*de kinderen mogen het schoolplein niet verlaten

Kosten
De kosten van het overblijven zijn 2,20 per kind per dag. Dit bedrag dient aan de overblijfouder contant betaald te worden. De mogelijkheid bestaat om vaste dagen op te geven en, in overleg, vooraf contant of via de bank per maand te betalen (IBAN rekeningnummer NL 75 RABO 0112 7594 59). Bij tijdige afmelding worden geen kosten in rekening gebracht.

Algemeen

 

De school heeft de mogelijkheid een kind het overblijven te ontzeggen, als het begeleiden van het desbetreffende kind teveel problemen oplevert. Uiteraard gebeurt dit pas na uitvoerig overleg met de overblijfouders en de ouders van het kind.
Het is voor de overblijfouder prettig te weten, wie er gebeld kan worden, als er onverhoopt iets met een kind gebeurt. Het telefoonnummer kan misschien in de broodtrommel geplakt worden.