IKC

De Kubus is een Integraal KindCentrum (IKC) in Druten. Aan De Kubus wordt op maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze leidinggegeven hetgeen betekent dat wij vanuit verbinding samenwerken met als uitgangspunt het stimuleren van de veelzijdige ontwikkeling van het kind.

Als IKC geeft De Kubus antwoord op de vraag die de samenleving stelt: een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar onder één dak. Dit heeft zowel praktisch, als pedagogisch en didactisch een meerwaarde voor kinderen en hun ouders. De Kubus heeft een goede naam in de omgeving en ouders weten met hun kinderen de weg er naartoe te vinden.

De afgelopen jaren hebben we, iedere geleding voor zich, ontwikkeling in gang gezet met behulp van gezamenlijke thema’s. Iedere geleding gaf vanuit haar eigen structuur invulling hieraan en deelde de ervaringen met andere partijen.

Wij hebben de ambitie om via deze vorm van samenwerken en inhoud geven aan het werken binnen ons IKC uiteindelijk een volledig integraal IKC te worden.