Contact

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u terecht bij onze pedagogisch medewerkers en bij Betsie Kersten, clustermanager Kinderopvang. We zijn telefonisch bereikbaar tijdens openingstijden via 0487-512750 en via email b.kersten@kion.nl. Voor algemene informatie of vragen over uw overeenkomst kunt u op werkdagen van 8:30 tot 16:00 uur terecht bij de afdeling klantrelaties, 024-3822655 of klantrelaties@kion.nl.

Buitenschoolse opvang 4-12 jarigen

SPOM Kinderopvang gaat verder als KION

SPOM Kinderopvang gaat verder onder de naam KION. Onder de vlag van KION kunnen we de kinderopvang in Druten en West Maas en Waal verstevigen en toekomstbestendig maken. Wilt u meer informatie over de locaties of uw kind aanmelden, ga dan naar de website van KION.

Ook als uw kind al wat ouder is, blijft spelen een ideale manier om zich te ontplooien en te vormen.
De voorschoolse opvang (VSO) en de buitenschoolse opvang (BSO) van Kion is hier helemaal op ingericht. Wij bieden opvang in verschillende BSO groepen, waar de kinderen zijn geplaatst naar leeftijd, zodat we voor elke leeftijdsgroep gepaste en uitdagende activiteiten kunnen aanbieden in een vertrouwde omgeving.
Als u voor of na schooltijd, op roostervrije schooldagen en in de schoolvakanties veilige en vertrouwde opvang zoekt, bieden we VSO en BSO aan. De medewerkers van de BSO komen uw kind uit de klas ophalen, waarna ze samen naar het BSO lokaal lopen of uw kind gaat zelfstandig naar zijn of haar groep.
Samen met de leerkrachten zorgen wij ervoor dat uw kind zich prettig voelt en natuurlijke overgangen maakt.