0487 512 750 ikc@dekubus.nl

Buitenschoolse opvang 4-12 jarigen

SPOM Kinderopvang gaat verder als KION

Vanaf 1 januari gaat SPOM Kinderopvang verder onder de naam KION. Onder de vlag van KION kunnen we de kinderopvang in Druten en West Maas en Waal verstevigen en toekomstbestendig maken. Vanaf 1 januari komt de website van SPOM Kinderopvang te vervallen. Wilt u meer informatie over de locaties of uw kind aanmelden, ga dan naar de website van KION.

Ook als uw kind al wat ouder is, blijft spelen een ideale manier om zich te ontplooien en te vormen.
De voorschoolse opvang (VSO) en de buitenschoolse opvang (BSO) van IKC De Kubus is hier helemaal op ingericht. Wij bieden opvang in 6 BSO groepen, waar de kinderen zijn geplaatst naar leeftijd zodat we voor elke leeftijdsgroep gepaste en uitdagende activiteiten kunnen aanbieden in een vertrouwde omgeving.
Als u voor of na schooltijd, op roostervrije schooldagen en in de schoolvakanties veilige en vertrouwde opvang zoekt, bieden we VSO en BSO aan. De medewerkers van de BSO komen uw kind uit de klas ophalen, waarna ze samen naar het BSO lokaal lopen of uw kind gaat zelfstandig naar zijn of haar groep.
Samen met de leerkrachten zorgen wij ervoor dat uw kind zich prettig voelt en natuurlijke overgangen maakt.