Cindy Schuurmans

Secretaris van de MR
Leerkracht groep 5b

c.schuurmans@groeisaampo.nl

Esther van Antwerpen

Lid van de MR
Leerkracht groep 1/2c

e.antwerpen@groeisaampo.nl

Gertjan Tommel

Voorzitter van de MR
Ouder van Julianne en Florian

g.tommel@groeisaampo.nl

Ilse Engels

Plaatsvervangend voorzitter van de MR
Leerkracht groep 4b

i.engels@groeisaampo.nl

Leonie Boomsma - Waanders

Lid van de MR
Ouder van Nynke

l.boomsma-waanders@groeisaampo.nl

Maarten Hooghof

Penningmeester van de MR
Ouder van Niels en Thomas

m.hooghof@groeisaampo.nl

Marco Straten

Lid van de MR
Ouder van Tess en Maud

m.straten@groeisaampo.nl

Marjolijn van Thiel

Lid van de MR
Leerkracht groep 7a

m.vanthiel@groeisaampo.nl

Otto Klein Velderman

Lid van de MR
Ouder van Teun en Nora

o.kleinvelderman@groeisaampo.nl

Renée Coopmans

Lid van de MR
Leekracht groep 4a

r.coopmans@groeisaampo.nl

MR

Binnen IKC de Kubus bestaat er de OuderCommissie van KION (opvang) en de MedezeggenschapsRaad van De Kubus (school).
Sinds 1 augustus 2022 is er een nieuw samengestelde MedezeggenschapsRaad (MR).
Wij als MR zullen de belangen behartigen van de leerlingen, ouders en het personeel van De Kubus. De MR is vertegenwoordigd door 5 ouders en 5 personeelsleden. Op deze pagina vind je meer informatie over de leden van de MR.

Wil je ons een vraag stellen, complimentje geven, ons ontmoeten? Stuur je berichtje naar mrikcdekubus@groeisaampo.nl. Of knoop een gesprek aan op het schoolplein met één van de MR-leden.

In iedere maandelijkse informatiekrant zullen wij jullie meer informatie verschaffen over de besproken punten tijdens de vergadering.

Wil je een vergadering bijwonen?
Dat kan. Een agendapunt aandragen voor de vergadering? Ook dat kan. Graag ontvangen we voorafgaande een bericht via mrikcdekubus@groeisaampo.nl. We
zullen je daarna op de hoogte stellen van wat er op de agenda staat.

Vergaderschema
De MR komt op de donderdag om 19:30 uur bijeen op de volgende dagen:
– 15 juni 2023