0487 512 750 [email protected]

Mogen wij ons als KC de Kubus even voorstellen?

 

KC De Kubus een Kind Centrum 
Wat betekent dat nou?

 

In ons KC hebben naast de basisschool ook een kinderdagverblijf (KDV), een peutergroep ( PGR ) en buitenschoolse opvang (BSO) een volwaardige plaats. Het is een voorziening voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Doel is niet alleen opvang, maar ook het stimuleren van een veelzijdige ontwikkeling.
Persoonlijke aandacht en begeleiding op maat zijn daarbij belangrijke uitgangspunten!

Kinderopvang

Bij ons kinderdagverblijf staat het kind voorop.
We stimuleren een veelzijdige ontwikkeling door een breed aanbod van activiteiten waarbij we goed letten op wat uw kind wil en kan.
We streven ernaar een verlengstuk van de thuissituatie te zijn. U, uw kind en de pedagogisch medewerker raken vertrouwd met elkaar door onze persoonlijke aandacht en begeleiding op maat. We hebben een cultuur waarbij pedagogiek en didactische aanpak op elkaar zijn afgestemd. We bieden een veilige en uitdagende speel-, leer- en werkomgeving met ervaren en betrokken medewerkers.

Onderwijs

Wij zijn een katholieke school. Een school ook, die voor iedereen toegankelijk is.
De katholieke “accenten” zijn herkenbaar in de verderop uitgewerkte deelvisie “Visie op Gemeenschapsvorming” en in de hieronder genoemde werkvelden en in de concretiseringen, die deze werkvelden karakteriseren.
We onderscheiden er in dit opzicht 3:

gemeenschapszin
gemeenschapszorg
gemeenschapskennis

Ideaal zou zijn dat kinderen binnen de school heel actief zijn en met elkaar op een goede manier aan het leren zijn.
Met “een goede manier” bedoelen we dan bezig zijn met zowel kennis en inzicht verwerven, maar ook met attitudes ontwikkelen, zoals de bereidheid om anderen te helpen.