0487 512 750 [email protected]

Verlofaanvraag

Soms is er iets te vieren. Soms is er een andere belangrijke reden om niet aan de leerplicht te voldoen. Dan is er ontheffing van de leerplicht nodig. De directie kan dat tot tien dagen per jaar onder bepaalde voorwaarden verlenen. Dat kan via het formulier, maar je kunt ook een verzoek met reden naar de directie sturen via Parro. Doe dat zo ruim mogelijk van te voren, want op stel en sprong reageren is niet altijd mogelijk. Voor vakantie buiten schoolvakanties gelden speciale redenen. Deze zijn te vinden op de website van het ministerie.