0487 512 750 [email protected]

De eerste keer naar school

Aanmeldingsprocedure


U kunt u kind aanmelden via het 
aanmeldingsformulier op de website. U krijgt dan direct een ontvangstbevestiging.

Een aantal weken voor de start zal de desbetreffende leerkracht u uitnodigen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen we samen met u een aantal bespreekpunten  doornemen, zodat wij zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de behoeften van uw kind. Tevens is er de gelegenheid om vragen te stellen en naderhand kunt u een kijkje nemen in de onderbouw. 

Ook zullen er eventuele wenmomenten worden afgesproken. Voor kinderen die 4 jaar worden geldt dat zij 10 dagdelen mogen komen wennen. Voor oudere kinderen is er als dat gewenst is ook de mogelijkheid om een of meerdere dagdelen te komen wennen.

Wanneer u vragen heeft over een aanmelding of voorafgaand eerst nog wat meer informatie wilt over de school kunt u contact opnemen met Bas Collignon: 0487-512750.