0487 512 750 [email protected]

Onderwijs

We willen een dynamische school zijn die in een leeromgeving van rust en stabiliteit en in goede samenwerking met de ouders de kinderen wegwijs maakt in onze steeds veranderende en soms complexe leefwereld.

We gaan in ons werk uit van kaders als kinderen zijn van aard nieuwsgierig en leergierig, kinderen willen zelf van alles ondernemen en kinderen hebben sterk behoefte aan persoonlijke bevestiging. Leren op basis van handelen volgens eigen leerinteresses en eigen leerniveau en samen en zelf ondervinden staan hierbij centraal.

De relatie met ouders is van essentieel belang voor ons werk. Wij organiseren daarvoor het ontmoeten, het samenwerken en het praten over en kijken naar de ontwikkeling van de kinderen. Willen wij kinderen goed begeleiden dan is de hulp en de informatie van de ouders onontbeerlijk.

Het gebouw waarin we werken is modern en op de toekomst voorbereid. De speelplaats heeft een duidelijk groen karakter is tevens voorzien van veel speelonderdelen, die aan de natuurlijke speelbehoeften van de kinderen ruimschoots voldoen.