0487 512 750 [email protected]

Documenten PO

Groeisaam heeft als schoolbestuur een aantal beleidsdocumenten die gelden voor alle scholen van Groeisaam. De documenten kunt u downloaden op de website van Groeisaam. Het gaat hierbij om onderstaande documenten:

  • Gedragscode
  • Klachtenregeling
  • Klokkenluidersregeling
  • Protocol schorsing en verwijdering
  • Groeiplan (strategisch beleidsplan)