0487 512 750 [email protected]

Samen met ouders

School en ouders samen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Naast en met de medezeggenschapsraad zijn we bezig die band op te bouwen en te verstevigen.

 

ouderraad

Op dinsdag 18 juni vindt er een informatieavond plaats die te maken heeft met het vormen van een oudervereniging. U bent vanaf 19.00 van harte welkom om aan te sluiten bij deze avond. U krijgt meer informatie over wat een oudervereniging inhoudt en wat er van u wordt verwacht. Deze vindt plaats in de koffiekamer van de Kubus.

Het doel is om in het schooljaar 2025-2026 een volledig opererende oudervereniging op KC de Kubus te laten functioneren.

actie ouders

Ook hebben we ouders die ons helpen mooie activiteiten op touw te zette. Kleintje Leste Mert bijvoorbeeld, Maar ook Sinterklaas, Kerst en Carnaval. Noem maar op! We juichen initiatieven toe. Met meer hulp kunnen wij weer doen waar we goed in zijn: lesgeven.

Ook kennen we het begrip klassenouder! Deze ouder is contactpersoon van een klas voor de overige ouders. Zij (lees ook hij) regelt met de leerkracht van haar zoon of dochter allerlei zaken (de verjaardag van de leerkracht, een excursie, het schoolreisje, e.d.). Deze ouder is ook automatisch lid van de activiteitengroep.

De komende tijd gaan we hard aan de slag om ouders meer bij de Kubus te betrekken.