Oudergeledingen

Ouders zijn sterk betrokken bij onze school. Zij zijn actief en vertegenwoordigd in de volgende organen.

Op onze school onderscheiden we 3 groepen :

de klankbordgroep (KG)

De KG-ouders overleggen met het managementteam over een aantal belangrijke, inhoudelijke zaken van het IKC. Het gaat hier bijvoorbeeld over de opvang van getalenteerde leerlingen en het gezamenlijk optrekken van het KDV, de PSZ en de onderbouw. De KG vergadert 5 keer per jaar.

werkgroepen

In een werkgroep zitten enthousiaste ouders, die samen met enkele personeelsleden een grote activiteit organiseren. We onderscheiden 5 werkgroepen: Leste Mert, carnaval, Sinterklaas, Kerstmis en afsluiting schooljaar.

de activiteitenouders

Dit zijn ouders, die zeggen: “Voor vergaderen heb ik geen tijd (of zin). Ik wil graag iets doen! Zeg maar wanneer ik iets kan doen!” Deze mensen kunnen aan het begin van een nieuw schooljaar intekenen op een lijstje van activiteiten. Ze weten dan precies wanneer ze wat kunnen doen.
Ook kennen we het begrip klassenouder! Deze ouder is contactpersoon van een klas voor de overige ouders. Zij (lees ook hij) regelt met de leerkracht van haar zoon of dochter allerlei zaken (de verjaardag van de leerkracht, een excursie, het schoolreisje, e.d.). Deze ouder is ook automatisch lid van de activiteitengroep.
In de maand augustus krijgen alle ouders een brief, waarin de taken van de subgroepen nader staan uitgewerkt. Bovendien kan men zich dan voor één of meerdere van deze groepen aanmelden.