Samen met ouders

School en ouders samen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Naast en met de medezeggenschapsraad zijn we bezig die band op te bouwen en te verstevigen.

 

ouderraad

We hebben op dit moment geen ouderraad. Die willen we wel weer graag. We zijn op zoek naar ouders die hun steentje willen bijdragen om dat in gang en op poten te zetten

actie ouders

Ook hebben we ouders die ons helpen mooie activiteiten op touw te zette. Kleintje Leste Mert bijvoorbeeld, Maar ook Sinterklaas, Kerst en Carnaval. Noem maar op! We juichen initiatieven toe. Met meer hulp kunnen wij weer doen waar we goed in zijn: lesgeven.

Ook kennen we het begrip klassenouder! Deze ouder is contactpersoon van een klas voor de overige ouders. Zij (lees ook hij) regelt met de leerkracht van haar zoon of dochter allerlei zaken (de verjaardag van de leerkracht, een excursie, het schoolreisje, e.d.). Deze ouder is ook automatisch lid van de activiteitengroep.

De komende tijd gaan we hard aan de slag om ouders meer bij de Kubus te betrekken.