Inschrijven

Op deze pagina kunt u het inschrijfformulier invullen om uw kind aan te melden voor het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een peutergroep.
Voor het aanmelden voor de basisschool kunt u terecht op de onderwijspagina’s van onze website.
Het kan een paar seconden duren voordat de beveiligde verbinding is opgezet en u het formulier te zien krijgt.