Aanmelden

Toelichting bij het aanmeldformulier

Als u uw kind aanmeldt of inschrijft op onze school, dan moet de school beschikken over de juiste informatie. Aan u wordt gevraagd om deze informatie te verstrekken. 

Bijgaand treft u het aanmeldformulier aan van onze school. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. De meeste vragen op het formulier spreken voor zich. Een aantal vragen zijn wij wettelijk verplicht aan u te stellen. De gegevens die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, worden opgeslagen in de leerlingadministratie van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld.

Op onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd en dat de toegang tot de gegevens beperkt is. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij –  op uw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen. Voor meer informatie over de omgang met de privacy van uw kind(eren), verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring.