Activiteiten en rituelen bij de BSO

 

Op de buitenschoolse opvang vermaken de kinderen zich vaak in een groepje of zelfstandig. Onze rijke groeps- en groene buitenruimtes zijn zo ingericht, dat uw kind er kan spelen maar zich ook even terug kan trekken. Ravotten, hutten bouwen, computeren of rustig een boek lezen: het kan allemaal. We bieden bovendien elke week activiteiten aan op het gebied van muziek, bewegen, sport en spel, koken, taal etc. Uw kind is vrij in de spelkeuze, maar we stimuleren het wel om nieuwe dingen te proberen, binnen én buiten.

Partners in opvoeding

We zien de opvang bij IKC De Kubus als een wezenlijk deel van de opvoeding van uw kind en nemen onze rol heel serieus. We hechten veel waarde aan uitwisseling en afstemming met u als ouder.

Even lekker kletsen

Als u kind uit school komt, is het belangrijk dat het in een ontspannen sfeer wordt opgevangen door een vertrouwd iemand. We besteden daarom elke dag veel tijd en aandacht aan de verhalen van u kind en de werkjes die hij of zij op school heeft gemaakt en trots aan ons wil laten zien!

Steeds meer zelfstandigheid

Naarmate uw kind ouder wordt, krijgt het behoefte aan meer zelfstandigheid. We spelen hierop in door hem of haar, in overleg met u, meer verantwoordelijkheid te geven. Daarnaast is er een kinderraad om kinderen een stem te geven op de BSO.

Ruimte voor uitdagende activiteiten

De acht-plussers krijgen op de BSO veel ruimte, zowel binnen als buiten. We hebben een KUbos waar kinderen zich heerlijk uit kunnen leven. We geven ze meer zelfstandigheid en bieden ze uitdagende activiteiten samen met leeftijdsgenoten. Zo bieden we onder de professionele begeleiding van Actief Maas en Waal sportactiviteiten aan, waarbij je kind kennis kan maken met voor hem of haar soms nieuwe sporten. we werken ook samen met de nieuwe muziekschool die ook in het pand is gevestigd. Kinderen kunnen deelnemen aan allerlei muziekworkshops en hun muzieklessen volgen waarbij de medewerkers ze naar les kunnen brengen. Maar ook hebben we keukens voor kookactiviteiten.