0487 512 750 [email protected]

De eerste keer BSO

Het is een spannende tijd voor u en uw kind: de overstap van huis of opvang naar school is vaak best groot en dan komt daar ook nog eens de BSO bij. Daarom vinden wij het belangrijk om u en uw kind beide rustig te laten wennen aan deze nieuwe omgeving en situatie. Uiteraard wordt u eerst uitgenodigd voor een plaatsingsgesprek en kan uw kind komen kijken op de BSO alvorens uw kind start met de opvang.

Even wennen

We willen dat u met uw kind de pedagogisch medewerkers van de groep leren kennen en een basis leggen voor een goede relatie. De opvang bij IKC De Kubus vormt een wezenlijk deel van de opvoeding; we hechten dan ook veel waarde aan contact en afstemming met u. De eerste BSO-dagen zal het nog even wennen zijn. Het ene kind voelt zich op dag één op z’n gemak en is snel gewend, terwijl het bij een ander kind wat langer kan duren. We zullen hierover met elkaar afstemmen.

De eerste dag start op de dag dat het contract ingaat. Ook bij de overstap naar een andere groep binnen de vestiging wordt goed gekeken hoe de kennismakingsfase bij de overstap naar de nieuwe groep zo goed mogelijk aansluit bij dit specifieke kind. De pedagogisch medewerker van de eigen groep begeleidt het kind bij de interne overstap.

Een dag op de BSO

Elke groep heeft een eigen dagindeling en vaste rituelen, die uw kind snel houvast bieden en vertrouwen geven. Deze dagindeling volgt zijn of haar natuurlijke behoefte aan eten, drinken, spelen en ontspanning.

Dagindeling

Uw kind wordt van school gehaald, samen met de andere kinderen en loopt met de pedagogisch medewerkers naar de BSO. De oudere kinderen komen zelf naar de BSO.

De kinderen gaan eerste even vrij spelen om bij te komen van de schooldag. Daarna wordt er gezamenlijk gedronken en fruit/groente  gegeten. Dit is vaak een goed moment om even bij te praten, in groepsverband of één op één. De kinderen kunnen hun verhaal kwijt na een hele dag op school en laten zien wat ze hebben geleerd of gemaakt.

Vervolgens gaat uw kind spelen (alleen of met andere kinderen) of doet hij of zij mee aan de activiteit die de medewerkers aanbieden totdat u uw kind weer komt ophalen.