0487 512 750 [email protected]

De eerste keer PGR

Als uw kind voor het eerst naar de peuteropvang gaat is dat wennen voor zowel uw peuter als voor u! Het is daarom belangrijk een zogenaamde ‘wenperiode’ te doorlopen. Zo kunnen jullie de pedagogisch medewerkers van de groep leren kennen, afstemmen over uw peuter en een basis leggen voor een goede relatie en een duurzame samenwerking.

Wanneer u uw kind heeft aangemeld voor de peutergroep wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsochtend. Dan komt u, met uw kind wat later op de ochtend op de groep. Er wordt dan informatie uitgewisseld met u als ouder. Uw kind kan dan rondkijken en spelen. Na dit bezoek, gaat uw kind zonder u op de peutergroep spelen. Uiteraard houden de pedagogisch medewerkers uw kind in de gaten en dragen zij zorg voor een veilige wenperiode.