VVE Peuterprogramma

VVE peuterprogramma Uk en Puk is speciaal geschikt voor kinderen met een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-indicatie. Als u of uw partner bijvoorbeeld geen Nederlands spreekt, kan uw kind in aanmerking komen voor deze VVE-indicatie. Kinderen met een VVE indicatie komen 4 dagdelen naar de peutergroep. U heeft een verklaring nodig van de GGD, te verkrijgen bij het consultatiebureau. Als u in het bezit bent van het benodigde document, krijgt uw kind prioriteit op de inschrijflijst.

De doelstelling van het VVE beleid is om te voorkomen dat kinderen achterblijven in hun ontwikkeling. Doordat we bij de peutergroep bewust alle ontwikkelingsgebieden stimuleren, krijgen kinderen een betere start op de basischool. Het programma richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, motoriek,  sociaal en emotioneel. Op de peutergroep bieden we activiteiten aan die aansluiten bij deze ontwikkelingsgebieden zoals voorlezen (taal), de kinderen voorwerpen laten sorteren op grootte (rekenen), dansen op muziek (motoriek) en de kinderen voor de zieke Puk (de handpop) laten zorgen (sociaal/emotioneel).

Begeleiding

Natuurlijk houden we zorgvuldig in de gaten hoe het met de kinderen gaat. Dat doen we met het kind volgsysteem Looqin. Hiermee volgen wij de kinderen op de volgende gebieden: welbevinden, betrokkenheid, taal, rekenen, motoriek en sociaal emotioneel. Ook school werkt met dit kind volgsysteem wat de overdracht (na schriftelijke toestemming) en de doorgaande lijn vereenvoudigt. Als blijkt dat een kind achterloopt op een bepaald gebied dan worden er meer 1 op 1 activiteiten aangeboden. Daarnaast wordt er een individueel groeiplan opgesteld met doelen en evaluatiemomenten.  

Subsidie voor 48 weken opvang

De subsidie van de gemeente geldt voor 48 weken.
Als je opvang wenst voor meer dan 48 weken, dan is dat mogelijk.
De opvang tijdens deze weken betaal je dan volledig zelf.