0487 512 750 [email protected]

Activiteiten en rituelen KDV

Activiteiten en rituelen op het KDV

Zoals u in de onderstaande dagindeling ziet, hebben we vaste momenten voor activiteiten met uw kind. Niemand is verplicht om mee te doen, maar we stimuleren uw kind wel om nieuwe dingen te proberen. We dagen het uit om actief te leren en zelf oplossingen te zoeken. Zo leert uw kind zichzelf kennen en waarderen. Dat versterkt zijn of haar motivatie, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Ook kan uw kind op bepaalde momenten de groep verlaten voor een activiteit. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind organiseren we bijvoorbeeld uitstapjes, drama- en danslessen, of muziekactiviteiten.

Indicatie van een dagindeling:

07.30: het kinderdagverblijf gaat open, tijd en ruimte voor informatie uitwisseling met de pedagogisch medewerkers.

09.30-10.00: kinderen kunnen de dag starten met vrij spelen tot 09.30 uur. Daarna is er een tafelmoment waar we fruit eten, drinken en liedjes zingen.

10.30-11.30: na het verschoonmoment of toiletbezoek, gaan de kleintjes slapen en is er tijd voor de grotere kinderen om een leuke activiteit te doen zoals knutselen, buiten spelen, voorlezen of een puzzel.

11.30-13.00: tijd om aan tafel te gaan voor de lunch en daarna weer verschonen of een toiletbezoek.

13.00-15.00: de grotere kinderen kunnen nu even rusten om daarna een activiteit te doen.

15.00-15.30: als alle kinderen weer wakker zijn gaan we aan tafel voor groenten, rijstewafel/cracker en drinken. Ondertussen zingen we samen met de kinderen of lezen voor.

15.30-18.00: tijd voor een activiteit of buiten spelen, bij slecht weer kunnen we de speelzaal gebruiken. 

16.30: vanaf deze tijd kunnen de kinderen worden opgehaald. In overleg is het natuurlijk altijd mogelijk om uw kind eerder op te halen. Ruimte voor informatieoverdracht, spelen en eventueel nog wat voorlezen

17.00: de kinderen krijgen allemaal nog een soepstengel en wat te drinken

18.00-18.30: tijd voor de verlengde opvang waarbij de twee groepen samengaan en kinderen van de BSO aansluiten.

 

Buiten spelen

Weer of geen weer, we gaan zo vaak mogelijk met alle kinderen naar buiten. Uw kind is lekker actief in de buitenlucht en kan lekker rennen, klauteren, glijden, springen of zich verstoppen. Tegelijkertijd ontwikkelt het respect voor de natuur. Elke leeftijd vraagt om een eigen inrichting van de buitenruimte. Voor de kleineren is er aandacht voor veilig ontdekken en het verkennen van de eigen grenzen, de groteren hebben meer uitdaging nodig. Voor de baby’s  is er een speciale buiten grondbox en voor de groteren kinderen een buitenkeuken, zand, waterpunten en groene heuveltjes. Op de meeste vestigingen hebben we bijzondere natuurspeelplaatsen ingericht, met zand, stenen, hout, waterbanen, planten, schelpen, moestuinen en nog veel meer. Het is een uitdagende omgeving die uitnodigt tot avontuurlijk en fantasierijk spel.

Een rijke speelomgeving

Naast de gezamenlijke activiteiten heeft uw kind elke dag ook veel tijd om vrij te spelen. We besteden bij IKC De Kubus met divers materiaal veel aandacht aan de indeling en inrichting van de binnen- en buitenruimtes. De ruimtes bieden rust en veiligheid, maar zijn ook uitdagend. Ze prikkelen de nieuwsgierigheid en creativiteit. In alle ruimtes staat speelmateriaal uitnodigend klaar op ooghoogte; uw kind kan gemakkelijk kiezen wat het gaat doen. 

Belang van rituelen

Ten slotte hebben we ook een aantal rituelen bij IKC De Kubus, waarmee we bepaalde momenten markeren. Rituelen bieden structuur aan de dag en geven je kind een gevoel van veiligheid. Het gezamenlijk starten met een spelletje, verhaaltje of gesprek, het wassen van de handen en het zingen van een liedje voordat we gaan eten en een vast patroon bij het verwelkomen en afscheid nemen: dit zijn rituelen die geen dag ontbreken.