0487 512 750 [email protected]

De eerste keer op het kdv

U gaat weer aan het werk en uw kind voor het eerst naar de kinderopvang; dat is wennen voor zowel uw baby als voor u! Voor uw kind is het vaak de eerste stap buiten zijn of haar vertrouwde omgeving, voor u is het zaak opnieuw een balans te vinden tussen privé en werk.

Intake

Als alles geregeld is, heeft u ter voorbereiding een intake gesprek op de vestiging waar uw kind straks heengaat. We bespreken de gang van zaken op de vestiging, de dagindeling en de bijzonderheden van uw kind. In dit gesprek maakt u kennis met de pedagogisch medewerkers en de mentor van uw kind. De mentor is de pedagogisch medewerker die de individuele ontwikkeling van uw kind volgt en de contactpersoon voor ouders en voor school. We bespreken de gang van zaken op de vestiging, de dagindeling en de bijzonderheden van uw kind.

Wenperiode

Natuurlijk is het niet zo dat uw kind van de ene op andere dag thuis verruilt voor de kinderopvang. Het is belangrijk dat uw kind (en u!) eerst even wennen aan de nieuwe situatie. Het is daarom belangrijk een zogenaamde ‘wenperiode’ te doorlopen. Zo kunnen jullie de pedagogisch medewerkers van de groep leren kennen en een basis leggen voor een goede relatie en een duurzame samenwerking. Als het gaat om het wennen sluiten we zo veel mogelijk aan bij uw baby. Het ene kind voelt zich op dag één op z’n gemak en kan prima een halve of zelfs hele dag blijven, terwijl het andere kind veel moeite heeft om te wennen aan de nieuwe gezichten en het verblijf in een groep en daarom meer tijd nodig heeft om te wennen. De pedagogisch medewerkers kijken goed wat voor uw baby het beste is tijdens de eerste dagen en overleggen hierover met u.

Uw baby is vanaf de eerste dag dat het contract ingaat de hele dag welkom. Ouders kunnen een deel van de dag op de groep blijven. Afspraken die u met de pedagogisch medewerkers over de kennismakingsfase maakt worden tijdens de intake vastgelegd. Echter deze kunnen worden bijgesteld als deze fase anders verloopt dan voorzien. Ook bij de overstap naar een andere groep binnen de vestiging wordt goed gekeken hoe de kennismakingsfase bij de overstap naar de nieuwe groep zo goed mogelijk aansluit bij dit specifieke kind. De pedagogisch medewerker van de eigen groep begeleidt het kind bij de interne overstap.

Contactmomenten

Wanneer uw baby gewend is en echt meedraait in de groep, heeft u vast nog veel vragen en bent u nieuwsgierig hoe het eraan toe gaat. Via het ouderportaal, een digitale omgeving voor ouders en pedagogisch medewerkers, wordt u dagelijks op de hoogte gehouden van het nieuws op het KDV. Ook kunt u via het ouderportaal ruilingen aanvragen of extra opvang.  Op de pagina’s over kinderopvang en peuteropvang leest u hoe een dag er gemiddeld uitziet. Daarnaast zijn er veel formele en informele contactmomenten waarop u met de medewerkers kunt spreken en uw vragen kunt stellen!