Baby’s bij het kdv

Tot ongeveer anderhalf jaar zijn baby’s kwetsbaar. Daarom gaan we heel bewust met je kind om, met enerzijds veel persoonlijke aandacht en anderzijds de vrijheid om zich te bewegen en het leven te ontdekken. We gaan rustig en respectvol met je baby om en volgen daarbij zijn of haar eigen tempo. We kijken ook heel gericht waarmee uw kind bezig is, wat het daarbij nodig heeft en hoe het zich ontwikkelt.

Hoewel we verticale opvanggroepen hebben werken we met baby pedagogisch medewerkers. Dat betekent dat de baby’s in ons kinderdagverblijf altijd 1 van de twee vaste gezichten op de groep zien. Als het kind aanwezig is werkt er atijd minimaal 1 van de vaste twee gezichten van het kind op de groep. De vaste gezichten zijn voor u als ouder bekend door middel van het rooster wat buiten de groep op het bord hangt. Tijdens het welkomstgesprek op de groep wordt ook verteld wie de vaste gezichten zijn voor uw kind.

Baby’s

Baby’s hebben een eigen slaap- en eetritme en hun eigen dagindeling. Uw baby krijgt de ruimte om de wereld te verkennen op een veilige plek, waar van alles valt te ontdekken en beleven. Bij het eten en verschonen hebben we echt contact; we vertellen uw baby steeds wat we gaan doen, praten zacht, moedigen het zo nodig aan en benoemen wat het onderzoekt. Zo weet uw kind dat het op onze aanwezigheid kan vertrouwen en leert het zelfstandig bezig te zijn, te experimenteren en moeilijkheden te overwinnen.

Voedingsschema

In overleg met u hanteren we een voedingsschema. IKC De Kubus verzorgt de voeding* maar het is natuurlijk ook mogelijk om afgekolfde melk mee te geven of om op de opvang borstvoeding te geven. Zorg dan wel dat uw kolfflesjes gelabeld zijn met de naam van uw kind en datum en tijdstip van afkolven. IKC De Kubus houdt zich aan de Hygiënecode.

* Op onze opvang is voeding inbegrepen bij de prijs, behalve als het om dieetvoeding of hele specifieke voedingswensen gaat. Lees hier meer over het assortiment of over specifieke voedingsmiddelen op verzoek van ouders.

Groepen

Elke groep wordt begeleid door een vast team van twee pedagogisch medewerkers, soms geassisteerd door stagiairs. Uw kind zal de medewerkers daardoor snel herkennen en zich vertrouwd bij hen voelen. Ook de andere kinderen leert hij of zij snel kennen. Ze spelen en eten samen, leren van elkaar en houden rekening met elkaar. IKC De Kubus werkt met verticale groepen en 1 peutergroep binnen het kinderdagverblijf.

Verticale groepen en de peutergroep

Een verticale groep omvat kinderen van nul tot vier jaar. Per dag bestaat de verticale groep uit twaalf kinderen, waarbij we het belangrijk vinden dat de baby’s voldoende rust en persoonlijke aandacht krijgen.

Naast de twee groepen is er op maandag, dinsdag en donderdag ook een peutergroep. Deze groep omvat kinderen van ongeveer 3 jaar oud. Per dag bestaat de groep uit 8 kinderen waarbij aandacht is voor speciale peuteractiviteiten. Op deze manier is er ruimte, binnen het kinderdagverblijf, om de kinderen toe te leiden naar school.